คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

23 มิถุนายน 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 5110 ครั้ง