มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มจพ. แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย ปี 2553 จากการแข่งขัน World Robocup Rescue 2010 ณ ประเทศสิงค์โปร์ วันที่ 21-24 มิถุนายน 2553 โดยชนะผู้เข้าแข่งขัน 27 ทีม จาก 12 ประเทศทั่วโลก ( ญี่ปุ่น เยอรมัน ออสเตรเลีย อิหร่าน จีน เม็กซิโก มาเลเซีย สิงค์โปร์ ปากีสถาน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย)                              

สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย

1.

นายคฑาวุฒิ

อุชชิน

2.

นายประพันธ์

คล้ายฤทธิ์

3.

นายณัฐกร

แซ่เอี้ยว

4.

นายอาทิตย์

ตละกูลธงชัย

5.

นายสุรเชษฐ์

อินเทียม

6.

นายธีรวัฒน์

เบ็ญจวิไลกุล

7.

นายภราดร

ทับทิมแดง

8.

นายสุธี

คำใจคง

9.

นายนนทวัฒน์

แดนเวียง

10.

นายอรัญ

แบล็ทเลอร์

11.

นายระพีพัฒน์

เทียนคำ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประมุข  เจนกิตติยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกิจกรรมหุ่นยนต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์

( มจพ.ได้เป็นแชมป์โลกมา 4 สมัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก ) และนับเป็นการรักษาแชมป์โลกให้ประเทศไทยได้สำเร็จเป็นสมัยที่ 5รุ่งนภา ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6567 ครั้ง