กองกิจการนักศึกษาขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "7  อ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า"

"7  อ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า"

ขอเรียนเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าฟังบรรยายพร้อมปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553

ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

กรุณาสำรองที่นั่งที่ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 4 ปี สจพ.

หรือ 02-5858541-8 ต่อ 1314

 

2 กรกฎาคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 772 ครั้ง