มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ขยายเวลารับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา

2 กรกฎาคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1125 ครั้ง