เมื่ออังคารวันที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00น - 14-30น. อาจารย์ ดร.สมคิดแซ่ หลี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุกระจายเสียง K-Radio 93.25 MHz เกี่ยวกับเรื่อง "อุปกรณ์ควบคุม Mouse Pointer สำหรับผู้พิการทางแขน "ผลงาน นายบงกช  ชัยวารี นายอนุพล สิงขรเขตต์นักศึกษาชั้นปี 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มจพ. โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด ประเภทนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553  ณ อาคาร scb park  รัชโยธิน จัดโดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีกำหนดการเข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อรับโล่พระราชทาน และเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท  ในวันที่  30  กรกฎาคม  2553                ดำเนินรายการโดย ดี เจ คุณกุลกนิษฐ์  ทองเงา ( โอเลย์ ) และออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ GREENWAVE 89.00MHz. จังหวัดสระแก้วขวัญฤทัย ข่าว / ปราการ ภาพถ่าย


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1359 ครั้ง