เมื่อวันนี้ 12 ก.ค.  53  ณ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เวลา 13.00 น. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวให้โอวาทแก่คณะอาจารย์และนักศึกษาทีม iRAP_ PRO   โดยศาสตราจารย์ ดร.   ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ    อธิการบดี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมหุ่นยนต์  iRAP_ PRO  แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย 4 สมัย  โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก     World Robocop  Rescue 2010 ที่ผ่านมา
               นายชินวรณ์   บุณยเกียรติ  กล่าวชื่นชมทีมหุ่นยนต์  iRAP_ PRO  และตนรู้สึกยินดีที่ทีม iRAP_ PRO  สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและสามารถป้องกันแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยโลกได้เป็นสมัยที่ 5    เป็นการแสดงความรู้  ความสามารถของนักศึกษา ชี้ให้เห็นว่าศักยภาพของคนไทยไม่แพ้ชาติใดใลก และยังตรงกับนโยบายในการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ต้องการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้ตอบสนองการมีงานทำ และเสริมศักยภาพการแข่งขันของ ประเทศที่จะส่งเสริมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการทำหุ่นยนต์ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น  ซึ่งมจพ.เป็นต้นแบบการศึกษาเน้นปฏิบัติจริงซึ่งมีรางวัลเป็นเครื่องยืนยันได้เป็น อย่างดี  องค์ความรู้ที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ การนำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนการสร้างองค์ความรู้  ต่อยอดงานวิชาการ  การวิจัย ด้านความมั่นคง และธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ พร้อมๆ กับการสร้างบุคลากรที่เป็นกำลังของชาติ


ขวัญฤทัย ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1256 ครั้ง