นักศึกษาใหม่ระดับป.วช. และระดับปริญญาตรี รหัส 53
ที่ดำเนินการถ่ายรูป ชำระเงินทำบัตรนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาใหม่ระดับป.วช. และระดับปริญญาตรี รหัส 53 ที่ดำเนินการถ่ายรูป ชำระเงินทำบัตรนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับบัตร ให้มาติดต่อที่ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ เพื่อตรวจสอบและรับบัตร โดยใช้หลักฐานคือ ใบแทนบัตรนักศึกษา

 

15 กรกฎาคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2968 ครั้ง