ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายบุญนาค  โมกข์มงคลกุล  ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ดานิลี่ ฟาร์อิสต์ จำกัด  โดยมีนายพินิจ  จารุสมบัติ  อดีตรองนายกรัฐมนตรีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มจพ. เป็นสักขีพยาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มจพ.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร การจัดการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีขั้นสูงด้านวิศวกรรมให้แก่บุคลากร ในภาค อุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันได้ของประเทศ  ซึ่งบริษัท   ดานิลี่   ฟาร์อิสต์   จำกัด   ได้มอบเงินสนับสนุนระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2553-2555) เป็นเงิน 40,000,000 บาท แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อไว้ใช้จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปี ปีแรก  จำนวน  15,000,000 บาท  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารนวมินทรราชินี


รุ่งนภา ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 908 ครั้ง