ศาสตราจารย์ ดร.   ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ    อธิการบดี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ปี 2553  เมื่อวันศุกร์ที่  16 กรกฎาคม 2553  หอประชุมเบญจรัตน์     อาคารนวมินทรราชินี    ณ  มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัย แห่งแรกและแห่งเดียวของโลกที่เป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยถึง 4 สมัย จากเวทีการแข่งขัน World Robotcup Rescue โดยการสนับสนุนจากเครือซีเมนต์ไทย ( SCG )  ภายในงานได้สาธิตศักยภาพหุ่นยนต์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้มีอุปการคุณ     มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ-เกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่ทีมหุ่นยนต์  iRAP_PRO  โดยมีผู้ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


 

ขวัญฤทัย ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1252 ครั้ง