บริษัทเครือซีเมนต์ไทย (เอสซีจี) โดยคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี  ได้มอบทุนสนับสนุนให้ทีมเยาวชน ไทยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย World Robocup Rescue 2010 ให้แก่ ทีม iRAP_PRO นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย เป็นสมัยที่ 5  ของประเทศไทย  จำนวนเงินรางวัล 600,000 บาท  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมุข เจนกิตติยนต์ อาจารย์ที่ปรึกษา  และรองศาสตราจารย์ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกิจกรรมหุ่นยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  ให้เกียรติร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนจากเอสซีจี    โดยมีวัตถุประสงค์ให้กับองค์กรที่ดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้บุคลากรในด้านนี้ และนำไปสู่การต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพให้กับประเทศได้ในอนาคต  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553  ณ ห้องโถง ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ

รุ่งนภา  ข่าว/สมเกษ  ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1335 ครั้ง