ทีม iRAP Freedom นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้าแชมป์ ในการแข่งขันจักรยานหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย (BicyRobo Thailand Championship)  รับเงินรางวัล  150,000 บาท และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ทีม STRI   รับเงินรางวัล   50,000 บาท  ณ   ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า รามคำแหง กรุงเทพ มหานคร    เมื่อวันที่   5  สิงหาคม 2553  ที่ผ่านมา   โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ  16   ทีม    จัดโดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ภาควิชาเมคาโทรนิคส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  (เอไอที)  และบริษัท  ซีเกทเทคโนโลยี  (ประเทศไทย)  จำกัด
ทีม iRAP Freedom สมาชิกในทีมประกอบด้วย

  1. นายธีรดล                 อนุมาศ                          6. นายปฐมพงษ์              แก้วนิล
  2. นางสาววีรา              ชอบวิจารณ์การ               7. นายณัฐดนัย               แช่มประสิทธิ์
  3. นายปวรพัชร             สกลพรรค                       8. นายธนชล                  นิธิสุชากุล
  4. นายทรงกลด             ตันศิริ                            9. นายกาญจนันต์            กาญจนเจตนี
  5. นายกานต์ชนก          บำรุงจิตต์          

โดยมี   อาจารย์ชัยยุทธ์   บูรณะสิงห์,  รศ.ดร. สุวัฒน์  กุลธนปรีดา   อาจารย์ที่ปรึกษา
ทีม STRI สมาชิกประกอบด้วย

  1. นายเจษฎางษ์            ถนอมสิน                       3. นายศักดิ์มงคล                        ชุ่มกมล 
  2. นายธีรวัฒน์               เบ็ญจวิไลกุล       โดยมี ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์   กีรติวินทกร   อาจารย์ที่ปรึกษา

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาทุกท่านที่นำชื่อเสียง มาสู่รั้วประดู่แดงของเรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 8126, 1121, 1166

รุ่งนภา  ข่าว/ทีม iRAP_FREEDOM  ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1443 ครั้ง