บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) เปิดรับสมัครอาจารย์

บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) เปิดรับสมัครอาจารย์ในสาขาต่างๆ ดังนี้

1. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา

2. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุและโลหะการ (Material and Metallurgical Engineering) ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา

3. อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้ากำลังและพลังงาน (Electrical Power and Energy Engineering) ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

4. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมระบบซอฟท์แวร์ (Software System Engineering) จำนวน 2 อัตรา

** การเรียนการสอนของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) เป็น Internatinal Program ทั้งหมด

สนใจติดต่อ โทร. 0-2913-2500 ต่อ 2902, 2906

 

20 สิงหาคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3444 ครั้ง