ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2553  ณ  วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ   เพื่อรวบรวมทุนบริจาคสมทบก่อสร้าง    หอฉันและบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ ภายในวัด  ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาค   รวมทุนบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น  350,999 บาท   สรุป ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553

         ขออนุโมทนาต่อผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคทำบุญอันเป็นบุญกุศลในครั้งนี้ ขอจงเป็นพลปัจจัยให้ผู้มีจิตศรัทธา และ ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติอันชอบ


รุ่งนภา  ข่าว/สมเกษ  ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1223 ครั้ง