สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เกมส์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่  9-27 สิงหาคม 2553  เวลา 16.00-20.00 น. ณ สนามกีฬาภายใน มจพ. และกำหนดให้มีพิธีเปิด-ปิด มอบรางวัล      พร้อมกิจกรรมการประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์   ในวันศุกร์ที่ 27  สิงหาคม 2553  เวลา 09.30-22.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 


รุ่งนภา  ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 890 ครั้ง