อาจารย์อาคม  ไทยเจริญ    ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ปราจีนบุรี ส่งผลงาน “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำฝน”เข้าร่วมโครงการ ไอเดีย...ประเทศไทย จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรม  ราชูปถัมภ์  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม Icare เพื่อการมีส่วร่วมในการพัฒนา   สังคม โดยมีผู้ส่งมา จำนวน  3,000  ไอเดีย   ต่อมาได้ถูกคัดจากกรรมการจนเหลือ  100    และคัดเหลือ  50    ไอเดีย       และเมื่อวันที่
 23 กันยายน 2553 ที่ผ่านมาได้นำเสนอผลงานกรรมการคัดเลือก 20 ไอเดีย  “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำฝน”  จะต้องมีประชาชนเป็นผู้ตัดสินครั้งสุดท้ายโดยทำการโหวดเหลือ 5 ไอเดีย ซึ่งแต่ละการโหวดของประชาชน 1 คน สามารถใช้สิทธิการโหวตได้ 5  คะแนน และผลงานที่ผ่านการโหวด 5  อันดับไอเดีย จะนำมาพัฒนาประเทศไทย
หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำฝน

      1. รวบรวมน้ำจากหลังคามาลงใส่ที่รองน้ำฝน หรือการรวมน้ำไหลต่าง ๆ เช่น น้ำฝนที่ลงมาจากทางด่วน
      2. น้ำที่รวบรวมจากข้อ1.จะมีการไหลลงมาประมาณ 3400 Liter/Hour เพื่อผลักกังหันที่ได้ทำการทดเฟือง           ให้หมุนเพื่อดึงไดนาโม
      3.ไดนาโมจะทำการสร้างกระแสไฟฟ้าในรูปแบบไฟกระแสสลับ(AC)เพื่อนำมาเก็บประจุลงในตัวเก็บประจุ(C)           ลงในวงจรจะทำการเรียงกระแสแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง(DC)
      4.นำไฟฟ้าที่แปลงเป็นกระแสตรงในข้อ 5. มาประจุแบตเตอรี่ 12 V
      5. นำไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยเครื่อง Inverter เพื่อจ่ายไฟฟ้าภายในบ้านในการ
          แจกจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ, พัดลม ที่ไม่กินกระแสไฟฟ้ามาก
ขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจและเชียร์ อาจารย์ อาคม ไทยเจริญ โดยตัดสินจากการโหวดของประชาชน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 อย่าลืมเปิดเว็บไซต์ส่งคะแนนกันมากๆ
วิธีการโหวตมี 2 วิธี
      1.ลงทะเบียบและโหวดผ่านทางเว็บไซต์ http://pm.go.th/ideasforthailand/
      2.วิธีโหวดทางไปรษณียบัตรเขียนหน้าซองว่า  “โครงการไอเดีย… ประเทศไทย” ตู้ปณ.123 ปณศ. จตุจักร กทม 10900         และเขียนว่าท่านต้องการเลือกไอเดียใดที่ต้องการให้เป็นจริง

         นอกจากนี้ได้รับการเชิญจากบริษัทบางจากปิโตเลี่ยมให้ไปนำเสนอผลงานการประดิษฐ์คือ”เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำฝน” ซึ่งบริษัทบางจากปิโตเลี่ยมได้ขอยืมสิ่งประดิษฐ์ออก Road Shows 5 จังหวัด คือ กรุงเทพ ,เชียงใหม่,ขอนแก่น,กำแพงเพชร,พัทลุง  เพื่อใช้ในงานแถลงข่าวแนะนำโครงการประกวดสุดยอดพลังงานเยาวชนพลังงาน ทดแทน ปี 2553 ในหัวข้อ ”Green Energy for Thailand ” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

          อาจารย์อาคม  ไทยเจริญ   กล่าวเพิ่มเติมว่าได้รับเชิญจากรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์   แห่งประเทศไทย (NBT) โดยจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น.- 10.00 น. และ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (FM 92.5) โดยสำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ อย่างไรแล้ว  อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

เว็บไซต์เพิ่มเติม
          Link: globalwarming-machine.blogspot.com
                   http://www.stkc.go.th/newsDetail.php?id=316
          บริษัทบางจากปิโตเลี่ยมได้นำไปโชว์เป็นตัวอย่างของสิ่งประดิษฐ์ของ   "สุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทนไทย"http://www. youtube.com/watch?v=9mB5OmP2EdM


ขวัญฤทัย ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2759 ครั้ง