3 พระจอมเกล้าร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ณ วัดประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 206 ปี และทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553  เวลา 15.00 น. ณ วัดประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยมีวัตถุประสงค์

  • เพื่อสมทบโครงการบูรณปฎิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
  • เพื่อสมทบทุนบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินถวายวัดใหม่ธรรมยุต อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

8 ตุลาคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2799 ครั้ง