คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

11 ตุลาคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2036 ครั้ง