สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงาน  "เมทัลเล็กซ์ 2010" เพื่อนำเสนอการประชุม สัมนาวิชาการ และการแสดงนิทรรศการมหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะ การนานาชาติ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิต การตลาด การจ้างงาน การพัฒนาเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง Meeting Room 218 ศูนย์การแสดงงานนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

       สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ "มจพ.กับการวิจัย & พัฒนา" โยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจกรุณากรอกแบบ ตอบรับ เพื่อสำรองที่นั่ง ส่งมาที่โทรสาร.0-2556-1306 ภายในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1514-1515

ขวัญฤทัย   ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1368 ครั้ง