มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถ

- คุณวุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 4 ( ป.4 )

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ใบประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป              

       ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครที่   สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานเทคนิคศึกษา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ2312 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่15พฤศจิกายน 2553 ในวัน และเวลาราชการ

 

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1801 ครั้ง