ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2553  ณ  วัดป่าอัมพวัน (สาขาที่ 42 ของวัดหนองป่าพง) ตำบลหนองรี  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553  เพื่อนำทุนทรัพย์บริจาคร่วมสมทบทุนก่อสร้างอนุสรณ์สถานหลวงปู่ชา  สุภัทโท สำหรับเป็น สถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน และปฏิสังขรณ์ศาสนสถานอื่นๆ  ภายในวัดผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาค รวมทุนบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น  2,187,475.75  บาท   สรุป ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2553

          ขออนุโมทนาต่อผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคทำบุญอันเป็นบุญกุศลในครั้งนี้ ขอจงเป็นพลปัจจัยให้ผู้มี        จิตศรัทธาและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย  อายุ  วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอันชอบ

รุ่งนภา   ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 935 ครั้ง