เมื่อวันเสาร์ที่ 30-31 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา  ผศ. สมชาย  เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับคณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน นักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์อุทกภัย  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยประสานงานหลัก  ดำเนินการ ร่วมบริจาคเงิน 102,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจัดถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด

 

          อาจารย์ชิรพงษ์  ญานุชิตร  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกลุ่มนักศึกษา จำนวน  10 คนได้ออกเดินทางโดยรถไฟฟรี เพื่อประชาชน ขบวน 233 กรุงเทพ ฯ – สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 เช่นดียวกัน  ณ อำเภอปักธงชัย  เพื่อลงพื้นที่ชุมชนชัยมงคล เมื่อไปถึงยังชุมชนได้เข้าพบกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมดำเนินการเปิดศูนย์ให้บริการ บรรเทาทุกข์  เช่น การรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์  ซ่อมแซมพัดลม  ซ่อมแซมเตารีด  ซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ  ณ ศาลาสาธารณะประจำหมู่บ้าน  จากนั้นรายการข่าว 3 มิติ  ทางช่อง 3 ได้เดินมาทำรายการ ณ จุดให้บริการ และสัมภาษณ์ทีมงานดังกล่าว  โดยได้ออกอากาศในเวลา 22.33 น. ของวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553  แล้ว
          ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เช่น สถานีวิทยุฯ K-Radio 93.25 MHz. ที่ร่วมสมทบทุน  หน่วยงานต่างๆ  นักศึกษา บุลากร และศิษย์เก่าทุกท่าน

       เนื่องจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา ประกอบกับน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย        กำลังประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก     โดยเฉพาะ จังหวัดนครราชสีมา เช่น อำเภอปักธงชัย อำเภอสูงเนิน อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอเมือง อำเภอด่านขุนทด และอำเภอพิมาย เป็นต้น ทางด้านสภาพการจราจรถนนมิตรภาพ หลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมพื้นผิวการ จราจร ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ แต่ยังคงปิดการจราจร ช่วงก่อนถึง ฟาร์มโชคชัย หรือ ที่เรียกว่า เขามอบันไดม้า เปิดการจราจรเพียง 1 ช่องทาง ทางด้าน อำเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเปิดใช้เส้นทางได้ ต้องเปลี่ยนเส้นทางเข้าในตัว อำเภอปากช่อง ก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางได้ หรือหากผู้ที่จะเดินทางไปยัง จังหวัดบุรีรัมย์ ก็สามารถใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 24 แทน ส่วนผู้ที่จะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปภาคอีสาน สามารถใช้เส้นทางหลวง 304 ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่เส้นทางชำรุด แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ สามารถโทรสอบถาม เจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 1197

ขวัญฤทัย   ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 793 ครั้ง