มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กำหนดจัดงานการแข่งขันกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่  27  พฤศจิกายน  2553 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 13 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส โบว์ลิ่ง กีฬาพื้นบ้าน เทนนิส แบดมินตัน เปตอง กอล์ฟ บาสเกตบอล และสนุกเกอร์และบิลเลียด
       สอบถามรายละเอียดได้ที่  งานประชาสัมพันธ์ มจพ. 0-2913-2615, 0-25869010 หรือ www.kmutnb.ac.th

การแข่งขันกีฬานอกรอบมหกรรม
การแข่งขันกีฬานอกรอบมหกรรม จำนวน 2 ชนิดกีฬาได้แก่
กีฬาฟุตบอล  โดยใช้สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      วันที่ 17 พฤศจิการยน 2553 มจพ. vs มจธ. 
      วันที่ 19 พฤศจิการยน 2553 ทีมชนะคู่ที่ 1 vs สจล.
      วันที่ 22 พฤศจิการยน 2553 ทีมแพ้คู่ที่ 1 vs สจล.
กีฬากอล์ฟ   โดยใช้สนามนอร์ทเทริน รังสิต แข่งขันในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

 

กำหนดการ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการบุคลากร 3 พระจอมเกล้า
ประจำปี 2553
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
----------------------

เวลา 08.30 น.    - บุคลากรทั้ง 3 พระจอมเกล้า ตั้งแถว ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ตามลำดับ                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  
                          ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดยวงดุริยางค์
เวลา 09.15 น.    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                           ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการบุคลากร
                          3 พระจอมเกล้า กล่าวรายงาน
                        - ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                           พระนครเหนือ
                          กล่าวต้อนรับนักกีฬา และกล่าวเปิดการแข่งขัน
เวลา 09.30 น.    - การแข่งขันกีฬาแชร์บอล คู่พิเศษ ระหว่างผู้บริหารชาย พบ บุคลากรหญิง 
เวลา 10.00 น.    - การประกวดกองเชียร์/ลีดเดอร์ 3 พระจอมเกล้า
                        - การแข่งขันกีฬาสันทนาการ
                        - การแข่งขันกีฬาและมอบเหรียญรางวัล
                                 กีฬาบาสเกตบอล  ชั้น 3 อาคาร 40 ปี สจพ.
                                 กีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้น 3 อาคาร 40 ปี สจพ.
                                 กีฬาวอลเลย์บอล ชาย - หญิง ชั้น 7 อาคาร 40 ปี สจพ.
                                 กีฬาแบดมินตัน ชั้น 7 อาคาร 40 ปี สจพ.
                                 กีฬาฟุตซอล ชั้น 12 อาคาร 40 ปี สจพ.
                                 กีฬาเซปักตะกร้อ ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม มจพ.
                                 กีฬาเปตอง สนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
                                 กีฬาเทนนิส สนามกรมพลาธิการทหาร
                                 กีฬาสนุกเกอร์/บิลเลียด สมาคมล้อเรืองชัย
                                 กีฬาโบว์ลิ่ง สนามเมเจอร์ ปิ่นเกล้า  
หมายเหตุ หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา จะมีพิธีมอบเหรียญรางวัล
เวลา 12.00 น.    - พักรับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)

เวลา 17.30 น.    - ผู้บริหาร  คณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   และนักกีฬา 3 พระจอมเกล้า                           เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
                          ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์    
เวลา 18.00 น     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                               ประธานคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการบุคลากร
                          3 พระจอมเกล้า กล่าวสรุปรายงานผลการแข่งขัน
                        - ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                           พระนครเหนือ กล่าวต้อนรับ กล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนของมหาวิทยาลัย
                          เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                          และมอบถ้วยรางวัลรวมจากการแข่งขันกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า
                         - การแสดงดนตรี และการขับร้องเพลง ของบุคลากร 3 พระจอมเกล้า
                         - การแสดงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม                            เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                           สลับการแสดงดนตรี
เวลา 20.45 น.    - ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                           พระนครเหนือ
                          มอบธงประจำกีฬาบุคลากรเพื่อรับการเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาบุคลากร 3 พระจอมเกล้า                           ประจำปี 2554 ครั้งต่อไป แด่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลา 21.00 น.    - ปิดงาน

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม

-----------------------------------------------

ขวัญฤทัย   ข่าว/ปราการ ภาพภ่าย

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3347 ครั้ง