ขอเชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2554
TPA Robot Contest thailand Championship 2011

          สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีุ่ปุ่น) จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2554 ขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2554 ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ของเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษา

กติกา/ใบสมัครแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2554 (pdf)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tpa.or.th/robot/

25 พฤศจิกายน 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1732 ครั้ง