ศ. ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาและสันทนาการ3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2553  พร้อมคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงคณะนักกีฬาทั้ง 3 แห่งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2553 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   โดยมีการแข่งขันกีฬา  ทั้งหมด 13 ชนิดกีฬา   คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส โบว์ลิ่ง กีฬาพื้นบ้าน เทนนิส แบคมินตัน เปตอง กอล์ฟ บาสเกตบอล และสนุกเกอร์และบิลเลียด

 

ขวัญฤทัย   ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 985 ครั้ง