ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร  พุทธศรี  ตำแหน่งวิศวกร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษบุคลากรสังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน  -  อวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามมติ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร      เหนือ   เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2553  ที่ผ่านมา

ขวัญฤทัย  ข่าว / ภาพถ่าย คณะวิศวฯ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1513 ครั้ง