คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

8 ธันวาคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2657 ครั้ง