ศ. ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี พ.ศ.2553 กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงบนเวที  การประกวดนางนพมาศประเภทบุคลากรและนักศึกษา  การประกวดกระทง จัดโดยคณะทำงานสวัสดิการสโมสรบุคลากร โดยนายชวลิต  เข่งทอง  กล่าวรายงานวัตถุในการจัดงาน ทั้งนี้ผลการประกวด  ประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี้

 

ขวัญฤทัย ข่าว/ถ่ายภาพ  สมเกษ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 592 ครั้ง