ธรรมรส - ธรรมรัฐ การเสวนาธรรม ตอน..ทศพิธฯ ติดตาตรึงใจ
Get the Flash Player to see this player
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 KMUTNB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ +66 2 913-2500 โทรสาร +66 2 587-4350
         จัดทำโดย นายปราการ นุชน้อย