งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มจพ. ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มจพ. และทีมแชมป์หุ่นยนต์โลก    iRap-Pro    จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดย    ดร. มาลินี  อยู่โพธิ์   และคุณวินัย  สารสุวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ได้เข้าร่วมงาน Towards Word – Class Education Central Region   ของกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากลใน   16   จังหวัด   98 โรงเรียน   ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ซึ่งในครั้งนี้ หุ่นยนต์แชมป์โลกได้เป็นตัวแทนมอบดอกไม้ให้ นายบรรหาร  ศิลปะอาชา   อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ของไทยประธานในพิธี   และท่านประธานได้มอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัยและผู้มีอุปการคุณจาการเข้าร่วมงานและสนันสนุบกิจกรรมดังกล่าวง เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา


ขวัญฤทัย ข่าว/งานแนะแนวฯ ถ่ายภาพ
 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 929 ครั้ง