อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี  เจ้าของผลงาน สเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  จากศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก    ซึ่งอาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยว่า สเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียมีที่ได้วิจัยและทดสอบนั้น มีประสิทธิภาพในการป้องกันและฆ่าเชื้อโรคได้มาก  กว่า 600 ชนิด รวมถึงเชื้อ H1N1ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย และจากการวิจัยของศูนย์วิจัยอุตสาห กรรมนาโนและไบโอพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและได้การรับรองจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ( ไบโอเทค ) ว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
คุณสมบัติ
        - สามารถกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดจากเชื้อโรคชนิดต่างๆเช่น กำจัดกลิ่นฉี่ ,กำจัดกลิ่นอับต่างๆ
        - ทำลายเชื้อโรคได้มากว่า 600 ชนิด เช่น  E.Coli สาเหตุของโรคท้องร่วงในเด็กเล็ก   Pseudomonas
สาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือด Stapylococus สาเหตุของโรคผิวหนังต่างๆ  Salmonelia สาเหตุของโรคไข้ไทฟอยด์และรวมถึง เชื้อโรคซาร์, แอนแทรคซ์,ไข้หวัด เป็นต้น
        ภายหลังจากนั้นได้พัฒนาสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเป็นสเปรย์กำจัดเชื่อโรค ซิลเวอร์นาโนที่ใช้งานกับสภาพทั่วไปและสำหรับรถยนต์
 (For Car On&On Sliver Nano : For Car) ปัจจุบันได้ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดแล้วโดยบริษัท แมทช์ แม๊กซ์ จำกัด  ผู้ประกอบธุรกิจ SME  ที่เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการต่อยอดแนวคิดเป็นผลิตภัณฑ์   จึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยอุตสาหกกรรมนาโนและไบโอพลาสติก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลิตสเปรย์กำจัด เชื้อแบคทีเรียใช้ชื่อว่า  ผลิตภัณฑ์ ออนแอนด์ออน ซิลเวอร์นาโน เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่มีในประเทศไทย และเป็นการแก้ปัญหาของ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา อีกทั้งในซิลเวอร์นาโนยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและ  เชื้อรา  ปริมาณการผสมอยู่ที่ 100 ppm ซึ่งเป็นปริมาณของซิลเวอร์ ที่มีประสิทธิภาพต่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และสามารถฉีดพ่นได้ทุกพื้น  ที่ ไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจและสัมผัส
          อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์  กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างสเปรย์ซิลเวอร์นาโนกับสเปรย์กำจัดกลิ่นทั่วไปว่า ซิลเวอร์นาโนสามารถ  กำจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นได้แต่สเปรย์กำจัดกลิ่นทั่วไปจะทำได้เพียงแค่ระงับกลิ่นเท่านั้น       
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ นวัตกรรมนาโนโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโน และไบโอพลาสติก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   โทร 02 -  9132500 – 24  ต่อ 1558    E – mail : nbpresearchcenter @ gmail .com หรือ โทร.0-2736-7580-1,0-8161-39509,0-81627-7341แฟกซ์ 0-2736-7580#12 www.matchmaxx.com  e-mail: matchmax2@gmail.com  หรืออาจารย์ ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี 087-052-4141


ขวัญฤทัย ข่าว
 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2048 ครั้ง