งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับ บริษัท  ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นกลุ่ม Honda Smart iDol จากจำนวนนักศึกษาที่สมัคร 538 คน เหลือจำนวน 12 คน   โดยมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะต่างๆ ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน  6 คน   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 3 คน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน  2  คน และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน  1  คน เป็นตัวแทนทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลและแนะนำ นวัตกรรมยานยนต์ ในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27 “Thailand International Motor Expo 2010” เพื่อเป็นการเน้นภาพลักษณ์ความเป็นยานยนต์ที่ทันสมัยสำหรับคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 1-12      ธันวาคม 2553 ณ อิมแพค เมืองทองธานี


ขวัญฤทัย ข่าวและถ่ายภาพ
 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1657 ครั้ง