ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป     พร้อมด้วยนางสาว
ทัศนีย์ ตรีธาร ผู้อำนวยการกองกลาง มจพ .เป็นตัวแทนมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสนับสนุนการศึกษา  รับมอบโดย นายสมนึก
ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี ประธานงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2554 โดยมีคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน กิจกรรมในงานมีการจัดแสดงซุ้มกิจกรรมมากว่า 30 ซุ้ม ขบวนพาเหรด พร้อมของรางวัล มากมาย  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554

 

บุกเบิกข่าว/ ปราการถ่ายภาพ 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 988 ครั้ง