เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 9 มกราคม  2554  เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกลาง และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อมอบกระเช้าดอกไม้อวยพร วันเกิดบริษัท มติชน จำกัด  (มหาชน) ครบรอบ 32 ปี  โดยมีนายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน เป็นผู้รับมอบ

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1153 ครั้ง