เมื่อวันศุกร์ที่ 16  มกราคม  2554  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป  พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์  ตรีธาร ผู้อำนวยการกองกลาง และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แก่นายอุดม  จะโนภาษ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 เนื่องในโอกาสงานวันครูและรับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ  ประจำปี 2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ  อาคารหอประชุมคุรุสภา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1217 ครั้ง