เมื่อวันที่  25  มกราคม  2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลาง  และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส  ครบรอบวันก่อตั้งกิจการ ครบรอบ 53 ปี  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ช่อง 5 โดยมีผู้บริหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ช่อง 5  เป็นผู้รับมอบ   

 

รุ่งนภา  ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1047 ครั้ง