นายพีรภพ  อินทรวิเชียร  นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์กฤช สินธนะกุล และอาจารย์ดวงกมล บุญธิมา เป็นที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 8 (8th ASEAN Skills Competition) ระหว่างวันที่ 14-24 พฤศจิกายน 2553 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์1-2 อิมแพ็คเมืองทองธานี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยแข่งขันในหัวข้อการใช้โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office 2007 ได้แก่ Microsoft Word 2007, Microsoft Power Point 2007 , Microsoft Excel 2007 และ Microsoft Access 2007  เพื่อสร้างเว็บ การสร้างเอกสารเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล การจัดรูปแบบของภาพให้เหมาะสมกับเอกสารแบบอัตโนมัติ การจัดทำรายงาน และการนำเสนอข้อมูล ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน              ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายพีรภพ อินทรวิเชียร ได้รับรางวัลชมเชย ได้เหรียญทองแดง รวมทั้งได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท
             คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่นำชื่อเสียงมาสู่ คณะของเรา

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1340 ครั้ง