อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี  ผู้คิดค้น สเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียจากศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก ให้สัมภาษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   K-Radio 93.25MHz. ดำเนินรายการโดย ดี เจ  คุณกุลกนิษฐ์  ทองเงา (โอเล่ย์ )เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2554  เวลา 13.00-13.30 น   สเปรย์ฆ่าเชื้อมีที่ได้วิจัยและทดสอบนั้น มีประสิทธิภาพในการป้องกันและฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า  600  ชนิด  รวมถึงเชื้อ  H1N1นอกจากนี้ยังกำจัดกลิ่นเหม็น  จากการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย และจากการวิจัยของศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและได้การรับรองจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ( ไบโอเทค ) ว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์  โดยปัจจุบันได้ผลิตสู่ตลาดในรูปแบบสเปรย์กำจัดเชื้อโรค โดยบริษัท แมทช์ แม๊กซ์จำกัด ที่สมารถใช้งานทั่วไปและในรถยนต์ ซึ่งได้รับความร่วมมือกับศูนย์วิจัยอุตสาหกรรรมนาโนและไบโอพลาสติก มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใช้ชื่อว่า ผลิตภัณฑ์ ออนแอนด์ออนซิลเวอร์นาโน เป็นแห่งแรก มีจุดเด่นที่ แก้ปัญหากลิ่นอับ เหม็น ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา  ด้วยซิลเวอรืนาโน และสามารถพ่นได้ทุกพื้นผิว และไม่เป็นอันตรายเมื่อหายใจ หรือสัมผัสติดต่อ

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ นวัตกรรมนาโนโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโน และไบโอพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ   โทร 02- 9132500 – 24  ต่อ 1558    E – mail : nbpresearchcenter @ gmail .com หรือ โทร.0-2736-7580-1,0-8161-39509,0-81627-7341แฟกซ์ 0-2736-7580#12 www.matchmaxx.com  e-mail:matchmax2@gmail.com  หรืออาจารย์ ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี  087-052-4141

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/บุกเบิก ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1088 ครั้ง