รศ.ดร.สันชัย   อินทพิชัย    รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและ   ประธานดำเนินงาน
ให้สัมภาษณ์การจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.   ประจำปี  พ.ศ.  2554   “52 ปี มจพ. :มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรมใต้ร่มพระบารมี”.เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์  2554   ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ   ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.)
          กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า   ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์/วางพวงมาลารูปปั้น  “ทวาปูชนียาจารย์ ”ภาคค่ำ ประกาศเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีมหาวิทยาลัย ประกาศเกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลดีเด่น ชมกิจกรรม รื่นเริงบันเทิงจากศิษย์เก่าและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดได้ที่   โทร.0-2586-9010,  0-2913-2615 หรือ www.kmutbn.ac.th
รายการให้สัมภาษณ์การจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ  ประจำปี พ.ศ.  2554 ดังนี้
       - วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์  2554  ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร  การศึกษาอัพเกรด  โดยคุณปัญญา   จรรยาเพศ บรรณาธิการอำนวยการ   และทีมงานประชาสัมพันธ์ได้ทำข่าวสัมภาษณ์ประธานจัดงานเผยแพร่  สถานีโทรทัศน์ มจพ. (KDTV)และสถานีโทรทัศน์ U Network TV.
       - วันอังคารที่  15   กุมภาพันธ์  2554  เวลา  13.00-14.00 น. ให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ  K-Radio  
93.25MHz. โดย ดี เจ    คุณกุลกนิษฐ์   ทองเงา  (โอเล่ย์)  และออกอกาศพร้อมกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ GREEN   WAVE 89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว
        - วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์  2554  ให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการข่าวยาม เช้า สวท. 92.5 Mkz  เวลา 06.00-07.00 น. โดยคุณไชยวัฒน์  รัตนประสิทธิ์   ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

ขวัญฤทัย  ข่าว-ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1380 ครั้ง