ภาพแห่งความประทับใจ งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2554 “52 ปี มจพ.:
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม  ใต้ร่มพระบารมี”เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2554.

 

กิจกรรมภาคเช้า
          กิจกรรมบำเพ็ญกุศลภาคเช้า ศ. ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ (มจพ.) คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา มจพ. ร่วมพิธีสงฆ์ พร้อมร่วมทำบุญ ตักบาตรและถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์  29 รูป ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          พิธีวางพวงมาลารูปปั้น ทวาปูชนียาจารย์ เวลา 10.00 น. ศ. ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี อดีตอธิการบดี รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช และ บุคลากร  ศิษย์เก่า มจพ . พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมวางพวงมาลา/พวงมาลัย/ดอกไม้ แด่รูปปั้น “ทวาปูชะนียาจารย์ ” เพื่อแสดงความเคารพและน้อมระลึกถึงอาจารย์คุณของ ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ. และ Dr.h.c.Dipl.Ing.Karl St?zle อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันคนแรก ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์และวางรากฐานรูปแบบการศึกษาแบบเยอรมัน ให้มี ความเข้มแข็ง มั่นคง และมีชื่อเสียงเด่นดังเป้นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน ”

 

กิจกรรมภาคค่ำ
           ฯ พณฯ สุวิทย์  คุณกิตติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เกียรติ กล่าวเปิดงาน  “52 ปี มจพ.: มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม  ใต้ร่มพระบารมี”.เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จากนั้นได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการเชิดชูคนดีศรี แผ่นดิน  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ที่มี คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด  และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น  และรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/ทีมงาน ปชส.ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1038 ครั้ง