ในปีการศึกษา 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงการรับนักศึกษาใหม่ ประเภทโครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM) และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (APD) สาขาละ 40 คน ณ มจพ.ปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทนักศึกษา จำนวนที่ต้องการรับ (คน)
สาขาวิชา ATM
สาขาวิชา APD
โครงการปกติ
40
40

           ซึ่งคณะได้เปิดรับสมัครบัดนี่เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2554

คลิกดูรายละเอียดได้ที่


 

ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1748 ครั้ง