เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม เครื่องกลและการบิน-อวกาศ  และคณาจารย์-เจ้าหน้าที่จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และการบิน - อวกาศ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดยคุณนิกร ประเสริฐสม ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณภีมะ อัดเจสสัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนกปฏิบัติการตลาดรถยนต์นั่ง ฝ่ายการตลาด รถยนต์นั่ง ในพิธีรับมอบเครื่องยนต์เทคโนโลยีไฮบริด  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย
1) ชุดระบบถ่ายทอดกำลังผ่าซีก           จำนวน 1  ชุด
2) ชุดแบตเตอรี่ ไฮบริด พร้อมระบบควบคุม        จำนวน 1  ชุด
3) พลาสติก ซิมูเลเตอร์ แสดงการทำงานของระบบส่งกำลังไฮบริด   จำนวน  1  ชุด
4) หนังสือและซีดีรอมคู่มือเทคโนโลยีไฮบริด      จำนวน 3 ชุด
           เครื่องยนต์เทคโนโลยีไฮบริด  นับว่ามีประโยชน์อย่างมากทางการศึกษาและวิจัยส่งเสริมความรู้ด้านเทคโน โลยียานยนต์และพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป   นอกจากนี้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยังได้จัดการบรรยายถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ไฮบริด วิทยากรโดย คุณทศพร เอมพันธ์ หัวหน้าวิศวกรอาวุโส ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด   อีกทั้งได้นำรถยนต์โตโยต้า รุ่น PRIUS มาให้ชมและทดลองขับอีกด้วย

 

ขวัญฤทัย ข่าว/นนทปวิธ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1598 ครั้ง