กำหนดการประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
1. ผ่านระบบ SMS (เวลา 18.00 น. โดยประมาณ)


- พิมพ์ KMUTNB เว้นวรรคตามด้วย เลขที่สมัครสอบ กดส่ง 4520889 (ค่าบริการ 3 บาท)

ตัวอย่างการพิมพ์เลขที่สมัครสอบส่งผ่าน SMS คือ KMUTNB 000001-8 หรือ KMUTNB 100001-7

ระดับ
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ป.วช. 3 ปี
21 มี.ค. 54
งดบริการผ่านระบบ SMS
ปริญญาตรี 4 ปี
22 มี.ค. 54
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี
23 มี.ค. 54
 
2. ผ่านเว็บไซต์ คลิกเว็บไซต์ประกาศผลสอบ (เวลา 19.00 น. โดยประมาณ)
ระดับ
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ป.วช. 3 ปี
21 มี.ค. 54
27 มี.ค. 54
ปริญญาตรี 4 ปี
22 มี.ค. 54
28 มี.ค. 54
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี
23 มี.ค. 54
31 มี.ค. 54
 
3. ผ่านบอร์ดประกาศผล *** (สามารถดูผลสอบ ลำดับที่ และคะแนนที่ได้ ที่บอร์ดประกาศผล ณ มหาวิทยาลัย) ***
ระดับ
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ป.วช. 3 ปี
22 มี.ค. 54
28 มี.ค. 54
ปริญญาตรี 4 ปี
23 มี.ค. 54
29 มี.ค. 54
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี
24 มี.ค. 54
1 เม.ย. 54
 
17 มีนาคม 2554

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 68542 ครั้ง