สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานพิเศษ
ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

 

 

23 มีนาคม 2554