ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมรับฟัง Jingle Intro+Outtro เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   ได้ทางสถานีวิทยุ  ส.ทร.1  ทุ่งมหาเมฆ FM 106 MHz.  "สถานีวิทยุครอบครัวข่าว"  รายการเรื่อง
เด่นเย็นนี้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.35 น. เป็นต้นไป
   
เปิดรับฟังได้ที่
 

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1140 ครั้ง