คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

 

 

04 เมษายน 2554