ด้วย คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการจัดทำข้อสอบมาตราฐานและทดสอบความสามารถการใช้
งานภาษาอังกฤษ  ( Standardized  English  Proficiency  Test  Project )  ประจำปี  พ.ศ. 2554 มีโครงการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ   ครั้งที่  2  ประจำปี   พ.ศ.  2554  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครตั้งแต่  วันที่18 เมษายน ถึง

วันที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00-16.00 น.

                   สอบถามรายละเอียดได้ที่  คุณชัยวัฒน์ ,คุณพรเพ็ญ, คุณวรวุธ   โทร.0-2913-2500  ต่อ  3534-3506

หรือคลิกดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.arts. kmutnb.ac.th

 
ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1205 ครั้ง