หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดให้บริการที่พัก
อาศัยแก่นักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ป.วช.) และระดับปริญญาตรี  (ป.ตรี)  ประกอบด้วย 2
อาคาร   คือ   อาคารหอพักนักศึกษาชาย   และอาคารหอพักนักศึกษาหญิง     ซึ่งรองรับนักศึกษาเข้าพัก
อาศัยได้จำนวน  960  คน 
สิ่งอำนวยความสะดวก (พื้นที่ส่วนกลาง)
 - ลิฟท์โดยสาร อาคารละ 2 ตัว
 - ระบบคีย์การ์ด เข้า-ออก  พร้อมสแกนลายนิ้วมือ
 - ระบบรักษาความปลอดภัยด้วย รปภ. และกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมง
 - บริการห้องพยาบาลเบื้องต้น  โดยพยาบาลวิชาชีพและมีบริการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน
 - ที่จอดรถจักรยาน  และจักรยานยนต์
 - ร้านจำหน่ายอาหาร  ร้านสะดวกซื้อ  และร้านรับซักรีดเสื้อผ้า
 - ตู้น้ำดื่มและตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ
 - อุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (1 คน/ภาคการศึกษา)

 - ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย         2,000  บาท
 - ค่ามัดจำกุญแจห้องพัก                 100   บาท
 - ค่าผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน      300   บาท
 - ค่าซักผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน  400   บาท
 - ค่าคีย์การ์ด                                100   บาท
 - ค่าบำรุงหอพัก (1 เทอม)           10,000   บาท
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    12,900   บาท

อัตราค่าสาธารณูปโภค (ราคา/หน่วย) ค่าน้ำประปา หน่วยละ 17 บาทและค่าไฟฟ้า หน่วยละ 4 บาท  

กำหนดให้พักห้องละ 2  คน คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาของ มจพ. กรุงเทพมหานคร
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีวินัย  และมีความรับผิดชอบ

ขั้นตอนการสมัคร

 - ขอรับใบสมัครที่สำนักงานหอพัก  หรือ
 - ดาว์นโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.dorm.kmutnb.ac.th
 - ติดต่อยื่นใบสมัครและหลักฐาน  และดูรายละเอียดห้องพัก
 - ชำระเงินที่สำนักงานหอพัก  ในวันที่ยื่นใบสมัคร

วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.และเสาร์ – อาทิตย์เวลา 09.00 – 16.00 น. 

           สอบถามรายละเอียดได้ที่ facebook.com/dorm.kmutnb  โทร. 02-9122066 หรือ 02-9132500
ต่อ 1814  http://www.dorm.kmutnb.ac.th
 
ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2365 ครั้ง