มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะดำเนินการสรรหาบุคคลกรเพื่อสอบแข่งขันบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คลิกที่นี่เพื่อดาว์นโหลดประกาศรับสมัคร

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2665 ครั้ง