อาจารย์ ดร.มงคล  หวังสถิตย์วงษ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจพ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อขอเชิญ
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์   ในการช่วยเหลือสังคมและเนื่องในโอกาสครบรอบ  25ปี
ของการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย       จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการทำบุญกับมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์   กรุงเทพฯ
 จึงใคร่ขออนุเคราะห์จากหน่วยงานร่วมบริจาคทรัพย์   ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00น.
                สอบถามรายละเอียดได้ที่  บัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 0-2913-2500-24 ต่อ 2407,2412 หรือที่เว็ปไซต์
มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
 

ขวัญฤทัย ข่าวและถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 869 ครั้ง