ทีมหุ่นยนต์   iRAP_Judy  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

                  สามารถคว้าแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยได้อย่างสมศักดิ์ศรี   นับเป็นการรักษาแชมป์โลกให้ประเทศไทยได้สำเร็จเป็นสมัยที่ 6  
                  พร้อมคว้ารางวัล  Best  Mobility ในการแข่งขัน   World    RoboCup    Rescue   2011   ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
                  ทำคะแนนนำทิ้งห่างทีมอื่นๆ  ตลอดทุกรอบการแข่งขัน โดยในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศรวม  3  สนาม  
                  ทีมหุ่นยนต์ iRAP_ Judyสามารถค้นหาผู้ประสบภัยได้รวม  25  ราย มีคะแนนรวมสูงสุด 835 คะแนน ทำคะแนนมาเป็น
                  อันดับหนึ่ง สำหรับปีนี้มีทีมจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 27 ทีม จาก 13 ประเทศ พร้อมเดินทางกลับถึง
                  เมืองไทย 12 ก.ค.นี้ เวลา 13.15 น.
                        ส่วนอันดับ 2  เป็นทีม  MRL  จากอิหร่าน  มีคะแนนรวม  430 คะแนน อันดับสามทีม Stabilize จากมหาวิทยาลัย
                 เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคะแนนรวม 405 คะแนน อันดับสี่ ทีม SUCCESS จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
                 รัตนโกสินทร์ มีคะแนนรวม 395 คะแนน  และทีม YRA จากอิหร่านได้อันดับที่ห้า
                        สมาชิกทีมหุ่นยนต์   iRAP_Judy นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ.ประกอบด้วย
  1. นายกัญจนัศ            แสนบุญศิริ
 

2. นายพีระพงษ์           

ไชยเมืองชื่น

  3. นายนิธิพงศ์            

ช่างหล่อ

 

4. นายปวรพัชร           

สกลพรรค

 

5. นายนนทวัฒน์            

แดนเวียง
 

6. นายวาทิต              

ภูสุวรรณ
 

7. นายระพีพัฒน์         

เทียนคำ
 

8. นายพรอนันต์          

รักตระกูลธรรม
  9. นายธนชล               นิธิสุชากุล
  10. นายกานต์ชนก        บำรุงจิตต์
  11. นายทรงกลด          ตันสิริ
  12. นายประพันธ์          คล้ายฤทธิ์
  13. นายณัชพล             แสนธิ
  อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สายันต์ พรายมี            
  อาจารย์ผู้ดูแล ผ.ศ.ชัชชัย                  เสริมพงษ์พันธ์   ประธานกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย   
  ดร.เชิดพงษ์                 ดีเลิศไพบูลย์      อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
  ( กรรมการเตรียมความพร้อมแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Wolrd Robocup Rescue 2011 )
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงชื่นชมในความสามารถของนักศึกษาทุกท่าน
                ที่สร้างชื่อเสียมาสู่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ด้วยความสำเร็จอย่างงดงามสู่สายตาชาวโลก และทำให้ต่างชาติทึ่งและ
                ยอมรับในศักยภาพและความสามารถของเยาวชนไทย
 

                         ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6011 ครั้ง